Thi công vườn thẳng đứng HTML 4.01 Tag Reference

Trang chủ Thi công vườn thẳng đứng
Thi công vườn thẳng đứng
photo

 

 Chúng tôi xin giới thiệu các lớp thi công vườn thẳng đứng đang được sử dụng hiện nay ở thế giới và Việt nam

 

photo

Chúng tôi xin giới thiệu một loại modul đã và đang dược sử dụng rộng rãi để trồng cây trên tường, kiểu modul này khá đặc biệt và khác với các loại modul khác là khả năng kết hợp của chúng có thể liên kết thành một hệ thống lớn....

 

photo

Video mô tả về quá trình tự thao thác một hệ thống cung cấp dinh dưỡng cho vườn thẳng đứng...

photo

Giới thiệu một số modul có bán sẵn dùng cho vườn thẳng đứng

 

photo

Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cho vườn trên tường vào giá thể đúng cách....

photo

Đây là một công trình của một công ty thiết kế ở Thổ nhĩ Kỳ đã nhận giải thường green dot...

photo

Video mô tả về các bước thi công vườn thẳng đứng do công ty Plink thực hiện....

photo

Chúng tôi xin giới thiệu ba phương pháp trồng cây trên tường với các vật liệu đặc trưng cho mỗi loại....