Trang chủ Vườn cây trên mái vườn cây trên mái dốc
vườn cây trên mái dốc


photo

  Các loại vật liêu, các loại cây, các loại hoa được giới thiệu trong triển lãm mái nhà xanh tháng 3 năm 2012 tại Mỹ

 

photo

Khi lần đầu tiên nghe nói về mái nhà màu xanh lá cây, nhiều người vẫn nghĩ rằng dơn giản chỉ là cây bò lên trên mái nhà....